سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مجید میرزایی عطاآبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سیدمحمود حسینی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

ترسیم توپوگرافی ردپاها یکی از روشهای موجود برای ثبت و مطالعه ردپاها می باشد. در این روش با ترسیم پستی و بلندی سطح ردپاها و تفاوتهای موجود د رعمص بخشهای مختلف ردپا میتوان به حضور الگوهای ناشناخته ایی برد که در بررسیهای عادی ناشناخته باقی می ماند. استفاده از این روش برای مطالعه ردپاهای موجود در شمال کرمان در یک مورد موجب شناسایی الگویی در وضعیت سر انگشتان پای موجود اثر گذار شده است که می توان مطالب تازه ای را از آن برداشت نمود.