مقاله مطالعه رسانايي الكتريكي نخ هاي پوشش يافته با پلي آنيلين و پلي پيرول زير كشش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۷۳ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه رسانايي الكتريكي نخ هاي پوشش يافته با پلي آنيلين و پلي پيرول زير كشش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش
مقاله پليمرهاي رسانا
مقاله الياف
مقاله نايلون
مقاله كرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، نخ هاي نايلون و نايلون- لايكرا به وسيله پلي آنيلين و پلي پيرول به عنوان پليمرهاي رسانا پوشش يافته اند و تغييرات رسانايي الكتريكي آنها زير كشش بررسي شده است. رسانايي الكتريكي نخ هاي پوشش يافته زير كشش و ازدياد طول هاي مختلف به كمك روش دو نقطه اي اندازه گيري شده و ميزان حساسيت مقاومتي آنها نسبت به كشش مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بررسي نشان مي دهد، رسانايي الكتريكي همه نخ هاي پوشش يافته زير كشش با افزايش طول بيشتر مي شود. هم چنين، تغييرات رسانايي الكتريكي نخ نايلون- لايكرا پوشش يافته در اثر كشش بيشتر از تغييرات رسانايي الكتريكي نخ نايلون پوشش يافته است. حساسيت نخ هاي پوشش يافته با پلي آنيلين نسبت به كشش نيز بيش از حساسيت نخ هاي پوشش يافته با پلي پيرول است. بررسي ارتباط بين رسانايي الكتريكي و طول نخ ها در فرايند كشش نشان مي دهد، ارتباط نزديك به خط با ضريب هم بستگي (R2) برابر ۰٫۹۳ براي نخ نايلوني و ۰٫۹۷ براي نخ نايلون- لايكرا وجود دارد. اعمال ازدياد طول چرخه اي به نخ هاي پوشش يافته نشان مي دهد، حساسيت نسبت به كشش نخ نايلون- لايكرا پايداري بهتري نسبت به نخ نايلون دارد. نخ متشكل از نايلون و لايكرا قابليت حفظ حساسيت كششي را در چرخه هاي متوالي ازدياد طول دارد. در حالي كه نخ نايلوني پس از ۳ چرخه ازدياد طول به طور كلي حساسيت كششي خود را از دست مي دهد.