سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
عبدالحسین امینی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران-گروه زمین شناسی

چکیده:

هدف این مطالعه استفاده از داده های ژئوفیزیکی و ( GIS) برای مطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان می باشد. لذا این مطالعه با استفاده از داده های ژئوفیزیکی، زمین شناسی و پردازش این داده ها با ( GIS) به بررسی مشخصه ها و پارامترهای رسوب شناسی دشت زنجان می پردازد. در این راستا داده های حاصل از انجام عملیات ژئوالکتریک به تعداد ۱۹۰ سونداژ در منطقه ی مورد مطالعه شامل مقاومت مخصوص ظاهری با طول فرستنده جریان ۲۰۰، ۶۰۰،۴۰۰ متری، مقاومت عرضی لایه ها (RT) و تفسیر مقاطع ژئوالکتریک وارد محیط (GIS) گردید. سپس با استفاده از مقیاس مقاومت مخصوص ظاهری و عرضی بدست آمده برای مجموعه رسوبات منطقه اقدام به طبقه بندی لایه های اطلاعاتی شده است. با تلفیق لایه های اطلاعاتی مذکور (CROSS) و همپوشانی آنها و تجزیه و تحلیل نقشه های بدست آمده پارامترهای رسوب شناسی شامل، اندازه ذرات و دانه بندی آنها، ضخامت رسوبات، خشک یا آبدار بودن رسوبات منشأ و شکل هندسی رسوبات مشخص گردید.