سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی توکلی برکی – کارشناسی ارشد تکنونیک
آزاده وحیدی موثق – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه د رکرانه جنوبی دریای خزر شامل دو بخش اصلی ارتفاعات البرز و دشت ساحلی است پارامترهای زمین ساخت فعال شامل مسطح شدگی پیشانی کوهستان، پیچ و خم پیشانی کوهستان، نسبت V و نسبت عرض کف دره به عمق آن در بخشهای کوهستانی منطقه مورد مطالعه تعیین شده اند که براساس آنها میتوان نتیجه گرفت که بخشهای کوهستانی و پیشانی ان گسل مازندران – خزر از نظر زمین ساختی فعالی می باشند.