مقاله مطالعه رفتاري GFRP در محصورسازي المان هاي فشاري و مقايسه با SIFCON که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتاري GFRP در محصورسازي المان هاي فشاري و مقايسه با SIFCON
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصور سازي
مقاله پليمرهاي مسلح به الياف
مقاله حريره بتن اليافي
مقاله منحني تنش – کرنش
مقاله مقاومت فشاري
مقاله کرنش نهايي
مقاله جذب انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: متولي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، مدل سازي آزمايشگاهي محصورسازي المان هاي فشاري بتني، با استفاده از ورق هاي پليمري مسلح به الياف شيشه اي (GFRP) بررسي شده اند. پارامتر هاي مورد بررسي، با در نظر گرفتن اثر خواص بتن و الياف، شامل مقاومت هسته بتني محصور نشده، ضخامت لايه محصور كننده و زاويه جهت گيري الياف در لايه محصور كننده GFRP هستند. آثار اين پارامترها بر رفتار منحني تنش – كرنش فشاري، مقاومت فشاري، كرنش نهايي و جذب انرژي بتن محصور شده براي استفاده در مقاصد طراحي ارزيابي شده اند. هدف نهايي اين مطالعه، مقايسه روش محصورسازي ستون هاي بتني توسط مصالح GFRP با روش نوين محصورسازي توسط حريره بتن اليافي (SIFCON) است. بدين منظور، نتايج آزمايش هاي فشاري بر روي المان هاي بتني محصور شده با SIFCON، كه توسط محققان ديگري انجام شده، با نتايج نمونه هاي بتني محصور شده با GFRP مقايسه شده اند. نتايج مقايسه نشان مي دهد كه رفتار كلي منحني تنش – كرنش بتن محصور شده توسط SIFCON، به علت رفتار قابل توجه پس از تسليم، نسبت به منحني بتن محصور شده با GFRP تفاوت هايي دارد. محصورسازي توسط SIFCON، از نظر بهبود مقاومت فشاري و ظرفيت جذب انرژي، داراي نتايجي قابل مقايسه با روش محصورسازي توسط GFRP مي باشد.