مقاله مطالعه رفتار اتصالات تير به ستون قوطي شكل با استفاده از ديافراگم پيراموني و بتن پركننده داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتار اتصالات تير به ستون قوطي شكل با استفاده از ديافراگم پيراموني و بتن پركننده داخلي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصالات تير به ستون
مقاله رابطه لنگر
مقاله دوران اتصال
مقاله شکل پذيري
مقاله ورق پيوستگي
مقاله ورق پيراموني
مقاله ستون قوطي شکل
مقاله تير استخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالك شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فتحعلي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامين ورق هاي پيوستگي اتصال در داخل ستون هاي قوطي شكل به نحوي كه در آيين نامه ۲۸۰۰ و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان توصيه شده، از ديدگاه اجرايي و قابليت اعتماد، اطمينان بخش به نظر نمي رسد. در اين تحقيق با مدل سازي اجزاي محدود و تحليل غيرخطي مادي و هندسي تحت تاثير بارگذاري هاي تك آهنگ و رفت و برگشتي، به بررسي رفتار مدل هاي اتصالات تير به ستون قوطي شكل با استفاده از ورق هاي مثلثي پيراموني با يا بدون بتن پركننده در داخل ستون و همچنين ورق هاي مثلثي پيراموني توام با كاهش عرض بال مقطع تير به شكل شبه استخواني در مقايسه با حالات استفاده از ورق پيوستگي داخل ستون پرداخته شده است. درباره نمونه هاي اتصال انتخاب شده با ابعاد متداول در سازه هاي ساختماني متعارف، اتصالات داراي ورق مثلثي پيراموني بدون يا با بتن داخل ستون، مقاومت و شكل پذيري قابل حصول تير را تامين و توانمندي قابل ملاحظه اي از نظر ميزان انتقال لنگر بين تير و ستون ارايه مي دهند. در اتصالات تيرهاي استخواني منتهي به ورق هاي مثلثي پيراموني، تمركز تنش در محل اتصال تير به ورق مثلثي كاهش و نسبت شكل پذيري ارتقا مي يابد.