سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رجبی خرمی – دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز پژوهشو مهندسی سطح ایران
فرهاد شهریاری – دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز پژوهشو مهندسی سطح ایران
فخرالدین اشرفی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز پژوهشو مهندسی سطح ایران
محمدرضا اسماعیلی – صنایع هواپیمایی ایران، صنعتساختقطعات و موتورهای توربینی

چکیده:

در این پژوهشبه منظور شناخت بهتر مکانیزم تخریب و تاثیر شرایط کاری بر سوپرآلیاژ ۸۰Rene رفتار اکسیداسیون چرخهای آن در دو دمای ۸۵۰ و ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. پساز ارزیابی سینتیکاکسیداسیون، با مطالعه ریزساختاری محصولات اکسیداسیون توسط آنالیز فازی پرتو ایکس، میکرو آنالیز عنصری و میکروسکوپ الکترونی ، مدلی برای اکسیداسیون سوپرآلیاژRene80 پیشنهاد شد. نتایج نشان داد گرچه سینتیک اکسیداسیون سوپرآلیاژ Rene80 از قانون سرعت اکسیداسیون سهمی پیروی میکند اما به علت عدم تشکیل یک پوسته پیوسته و محافظ، سرعت اکسیداسیون بسیار بالا است. اکسید تیتانیوم به عنوان فاز غالب در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به صورت بلوری کل سطح را میپوشاند و در زیر آن لایه اسپینل اکسیدی NiCr2O4 به صورت مناطق اکسیداسیون داخلی قرار دارد. در زمانهای بیشتر، نفوذ عناصر کلیدی به سطح برای تشکیل انواع اکسیدها، کنترل کننده واکنشاکسیداسیون است.