سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مظاهری – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی محمد زاهدی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
خطیب الاسلام صدرنژاد – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با بهره گیری از شیوه جدید تف جوشی دومرحله ای ، رشد افراطی دانه ها در مرحله نهایی تف جوشی نانو ذرات Zno کنترل شد. تف جوشی دو مرحله ای با دماهای ۸۰۰ درجه سانتی گراد برای مرحله اول و ۷۵۰ درجه سانتی گراد برای مرحلهدوم صورت پذیرفت. در حالیکه تف جوشی معمولی به صورت غیر هم دمادر محدوده دمایی ۶۰۰ درجه سانتی گراد تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد انجام گرفت. مطالعات ریز ساختاری تف جوشی معمولی بیانگر رشد شدید دانه ها درمرحله نهایی تف جوشی است. به طوریکه اندازه دانه قطعات چگالی یافته (چگالی ۹۸%>) در حدود ۴؟؟ است. در مقابل انجام فرایند تف جوشی دو مرحله ای (۸۵۰ درجه سانتی گراد – T1 و ۷۵۰ درجه سانتی گراد – T2) دستیابی به ساختاری با اندازه دانه های زیر میکرون (۶۸۰nm) را میسر ساخت.