سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور شیروانی – دانشگاه علم وصنعت ،دانشکده مهندسی شیمی
محمدرضا ابراهیمی – دانشگاه علم وصنعت ،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

کنترل کننده های Cascade با توجه به داشتن دو کنترل ر در حلقه مدار بسته، از نظر رفتار دینا میکی دارای پیچیدگیهایی هستند . در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شناختی که از رفتار دینامیکی توابع انتقال حاوی دو تابع انتقال تلفیق شده بصورت موازی (که یکی از آنها دارای پارامتر تاخیر زمانی می باشد) وجود دارد و با توجه به اینکه چنین ساختاری در معادل ه مشخصه حلقه های کنترلCascade در تابع تبدیل حلقه باز پیش می آید رفتار دینامیکی کنترل کننده هایCascadeمورد بررسی قرار گیرد و تاثیر پارامترهای کنترل کنندهها بر روی عملکرد سیستم مطالعه شود.