سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا صالح پور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده ص
علیرضا میرحبیبی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده ص
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده ص
رویا آقابابازاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده ص

چکیده:

کربن بلک بدلیل سطح مخصوص بالا، بسته به شیمی سطح خود، ظرفیت زیادی برای جذب آب، حلالها، چسب ها و پلیمرها دارد . رفتار رئولوژیکی سوسپانسیونهای کربن بلک بستگی زیادی به pH و درنتیجه میزان یونهای + H و – OH که یونهای تعیین کننده پتانسیل می باشند، دارد .
در این تحقیق که بر روی کربن بلک کوره ای تولید داخل با سطح مخصوص ۱۱۳ m 2 /g و اندازه متوسط دانه ۲۴ نانومتر انجام گردید، مشاهده شد که سوسپانسیونهای با غلظت پائین ماده جامد، فقط با افزودن قلیا، و در نتیجه افزایش pH کاملاٌ دیسپرس می گردند . با افزایش غلظت ماده جامد، رفتار سوسپانسیون از نیوتنی نهایتاٌ به آنتی تیکسوتروپ تغییر می کند . در مقادیر pH بالای ۱۰ و بدون حضور الکترولیت، ذرات کربن بلک کاملاٌ دیسپرس هستند . با کاهش pH زیر ۱۰ ، ذرات کواگوله میشوند و تنش تسلیم در منحنی مشاهده می گردد که بتدریج با کاهش مداوم pH ، میزان تنش تسلیم افزایش می یابد . شروع تنش تسلیم، همراه با تغییر در رفتار سیلانی از نیوتنی به شبه پلاستیک می باشد . افزودن کاتیونهای تک ظرفیتی و دو ظرفیتی به سوسپانسیونهای کربن بلک، باعث کواگوله شدن سوسپانسیونی که در ابتدا و بطور معمول دارای رفتارنیوتنی می باشد، می گردد