سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان محمدی زهرانی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژآد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد صفایی راد – کارشناس ارشد مجتمع فولاد مبارکه
علی صفدریان – رییس آزمایشگاه محصول مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

دراین پژوهش رفتار شکل پذیر و بافت ورقهای فولادی ST14 تولید شده در مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف کشش عمیق مورد ارزیابی قرارگرفت بافت ورق با استفاده از روش پراش پرتوایکس XRD تعیین شد به منظور ارزیابی رفتار شکل پذیری ورق از ازمایش کشش تک محوری و تعیین پارامترهای مربوط به ان و همچنین ازمایش اریکسون و چاپ الگوهای دایره ای روی نمونه ها به منظور رسم منحنی حد شکل پذیری FLD استفاده شد. سطح نمودار حد شکل دهی با مقدار نمودار درحالتهای کرنش صفحه ای FLD مشخص شد. اثر پارامترهای مکانیکی نظیر استحکام تسلیم استحکام کششی ضریب کارسختی، پارامتر ناهمسانگردی قائم و نیز بافت ورق برمنحنی حد شکل دهی مورد بررسی قرارگرفت.