سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود جلالی وحید – تبریز – دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تأثیر پارامترهای سرعت، بار و زمان شتاب گیری در شروع به حرکت و توقف بر روی ضخامت و فشار فیلم سیال در مفصل مصنوعی لگن (artifical hip joint) از نوع فولادی مطالعه شد. نتیجه گرفته شد در مرحله شروع به حرکت افزایش همزمان سرعت و مقدار بار از ۲۰۰۰N به ۲۵۰۰N و یا افزایش زمان شتاب گیری از ۰/۱s به ۰/۲s تغییرات قابل توجهی را بر روی متغیرهای اصلی اعمال نمی کندو همواره فیلمی از سیال بین فنجانک (cup) و سرفمورال (femoral head) در زمان توقف و شروع به حرکت بخاطر پدیده فشردگی، تشکیل خواهد شد.