مقاله مطالعه رفتار مکانيکي و ميکروساختار کامپوزيت بتن – نانولوله كربني چند ديواره اصلاح شده با گروه عاملي كربوكسيليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتار مکانيکي و ميکروساختار کامپوزيت بتن – نانولوله كربني چند ديواره اصلاح شده با گروه عاملي كربوكسيليك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيمان
مقاله كامپوزيت بتني
مقاله نانولوله هاي كربني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مرشديان جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، اثر حضور نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با عامل کربوکسيليک در تركيب درصدهاي وزني ۰٫۰۱ و ۰٫۰۲ مطالعه شد. نمونه هاي نانوكامپوزيت بتني از توزيع يكنواخت نانولوله ها در مخلوط سيمان و ماسه در آب تهيه شدند. تاثير مكانيكي نانولوله هاي كربني توسط آناليزهاي فشاري و خمشي و اثرات ريزساختاري و تغييرات مورفولوژيکي آنها توسط آناليز ميکروسکوپ الکتروني مطالعه شد. افزودن نانولوله هاي كربني به بتن، سبب افزايش مقاومت فشاري و خمشي به ترتيب به ميزان %۳۰ و %۱۳ مي شود. همچنين سبب كاهش خلل و فرج نانوكامپوزيت بتني و در نتيجه ايجاد نانوكامپوزيت بتني فشرده تر و پيوسته تر مي گردد. نانولوله اصلاح شده در ماتريس كامپوزيت بتني، با ايجاد سطح تماس بيشتر و در نتيجه سطح انتقال نيروي بيشتر، سبب پيوند بهتر نانولوله با ماتريس بتني پيرامون آن مي گردد و از پيشرفت نقص هاي توده جلوگيري مي كند.