سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قربان پور آرانی – استادیار، دانشگاه کاشان- دانشکده فنی
محمد سالاری – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مکانیک
حسن خادمی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک حل تحلیلی برای مسئله مگنتو- ترمو- الاستیک یک بعدی در یک مخزن جدار ضخیم ساخته شده از ماده مدرج هدفمند یا FGM که در یک میدان حرارتی و مغناطیسی یکنواخت و تحت فشار داخلی قرار دارد با استفاده از تئوری مگنتو ترمو الاستیک بدست آمده است. ناهمگنی در ماده فرض شده است تا در طول ضخامت ماده بطورشعاعی از یک تابع توانی تبعیت کند. توزیع دما ، جابجایی، تنش ها و شدت میدان مغناطیسی القائی به ازای دو حالت بارگذاری مختلف بدست آمده اند و به ازای ضرائب توانی مختلف در نمودارهایی رسم شده و با حالت ماده یکنواخت مقایسه شده اند. هدف این مطالعه نشان دادن اثر ناهمگنی ماده روی توزیع دما، جابجایی ،تنش ها و شدت میدان مغناطیسی القائی و طراحی بهینه مخازن کروی است.