سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین شمشیری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
اوشا – استاد بخش میوه کاری و تکنولوژی باغبانی، انستیتو تحقیقات کشاورزی هند (I.A.R

چکیده:

در یک ازمایش مزرعه ای ، درختان دوسالهکینو که بر روی پایه راف لمون (Citrus jambhiri) پیوند شده بودند توسط سه گونه از قارچ میکوریز آربسکولار شامل Glomus manihotis(T1), Gigospora gigantia (T2), Glomus mosseae(T3) بصورت جداگانه و یادرترکیب با یکدیگر (T4) مایه کوبی گردیدند. شش ماه پس از انجام تیمار، نمونه برداری های بعمل امده از ریشه درختان کینو و مشاهدات میکروسکوپی نشان دهنده میزان متوسط تا کمی ازتجمع قارچ بر روی ریشه های گیاه میزبان بود (۴۸، ۳۹، ۲۶ و ۲۰ درصد به ترتیب درتیمارهای T2, T3, T1, T4) نمونه بردرای از ریشه و بزرگ درختان آلوده در زمان مشابه و بررسی محتوای آباین اندامها بعلاوه جریان آزاد مولکولهای آب درون بافتی با استفادهاز تکنیک پالس آن ام آر، نشان داد که تیمارهای میکوریز اربسکولار بدون استثنا سبب افزایش بیشترین میزان رطوبت در برگهای انتهایی شاخه و بدنبال آن برگهای میانی و پائینی مشاده گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از تکنیک پالس آن ام آر می تواند بعنوان روشی سریع و قابل قبول جهت ارزیابی وضعیت ابی درحت مورد استفاده قرار گیرد همچنین استفاده از قارچهای میکوریز آربسکولار سبب استفاده بهینه گیاه از آب موجود درخاک و بدنبال آن امکان صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی می گردد.