سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر سپاهی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله به بررسی ساختمانهای زمین شناسی موجود در درون و برون (سنگهای میزبان یا درونگیر) گرانیتوئیدهای الوند پرداخته ایم تا با مطالعه و مقایسه آنها با یکدیگر به روابط موجود بین آنها و سپس نحوه جایگری این سنگها و ارتباط آنها با فرآیندهای دگرگونی و دگر شکلی منطقه دست یابیم.
با مطالعه ساختارهایی نظیر جهت یافتگی انکلاوهای بیضوی شکل و درشت بلورهای فلدسپار موجود در این سنگها و بررسی ساختارهایی همانند جهت یافتگی پورفیروبلاستهای بیضوی شکل کریریت در هورنفلسها و شیستهای هورنفلسی شده پیرامون توده نفوذی و جهت یافتگی بلورهای منشوری سیلیمانیت در شیستها و میگماتیتهای مجاور آن دریافته ایم که یک رابطه مستقیم بین جهت یافتگی آنها وجود دارد و بنابراین قسمت عمده گرانیتوئیدهای منطقه احتمالا با مکانیسم دیاپیریسم و بالونینگ جایگیر شده و از نوع همزمان با تکتونیک بوده و همراه با ایجاد شیستوزیته دوم (کرینولیشن) در سنگهای دگرگونی به داخل آنها تزریق شده اند.