سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سرابی زاده – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
محمود شفاعی بجستان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
محسن فتاحی اردکانی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
حامد رضایی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان

چکیده:

استفاده از رودخانه کارون بعنوان مسیر حمل و نقل مسافر و بار از دیرباز در بسیاری از کشورها بعنوان یک گزینه اقتصادی، فنی و گردشگری مورد توجه بوده است. درخوزستان متاسفانه علیرغم داشتن رودخانه های متعدد بخصوص کارون این امر تاکنون درحد یک آروز باقی مانده است. مقاله حاضر، که مستقلا توسط گروه های حمل و نقل و مهندسی رودخانه شرکت طرح نواندیشان تهیه شده است، با دیدی متفاوت ازمطالعات گذشته استفاده از رودخانه کارون را در محدوده اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل مسافر و گردشگرمورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بدین منظور هشت ایستگاه اتوبوس در این محدوده جانایی شده و سپس هزینه و زمان جابجایی مسافر از طریق خشکی (تاکسی) و خشکی – آبی (تاکسی – اتوبوس آبی) از دیدگاه مسافرین مقایسه شده است.
نتایج محاسبات نشان داد از ۵۴ مسیر ممکن جابجایی از طریق رودخانه ، ۲۱ مسیر از نظر اقتصادی توجیه داشته و سایر مسیرها از نظر گردشگری قابل استفاده می باشند. در بخش دیگری از این مقاله امکانات مورد نیاز، محدودیتهای موجود و سایر مزایای ایجاد شده در اثر احداث این ایستگاه ها بررسی شده است.