سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا خزاعی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – دانشگاه بیرجند
علی اصغر آریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

رودیست های عضو ۵ سازند کلات در ناحیه برش الگو مورد مطالعه قرار گرفته است. در مجموع ۱۱ جنس و ۸ گونه رودیستی معرفی شده اند که بهمراه شکمپایان، دوکفه ایها و مرجانهای شناسایی شده سن ماستریشن فوقانی را مشخص می نمایند.
بررسی دیرینه بوم شناختی نشان می دهد که مجموع رودیست های مورد مطالعه جزء گروه مورفولوژیکی برخاسته اند که محیط آرام، نرخ رسوبگذاری زیاد، شرایط استوایی ، عمق کم، دما و شوری زیاد را مشخص می نمایند که اجتماعات آنها به صورت ریف های سدی و پراکنده و tickets یافت می شوند.