سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم قدرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ورقهای تقویت شده کلیدی ترین اجزای سازه ای در ساختمان کشتیها و یا دیگر سازه های جدار نازک محسوب می شوند. روشهای مختلفی به منظور مدل سازی و تحلیل ورقهای تقویت شده اتخاذ می گردد، انتخاب روش مناسب برای مدل سازی ورقهای تقویت شده به عوامل متعددی از جمله درجه یا تراز تحلیل ورق تقویت شده (محلی و یا کلی) و همچنین نوع بارهای وارد بر تقویت شده بستگی دارد. در این مقاله روشهای مختلف مدل سازی ورقهای تقویت شده از دیدگاه درجه دقت و صحت نتایج مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روش مدل سازی پوسته – تیر درون صفحه ای، مشروط به انتخاب تعداد کافی المان، دقت مناسب را دارا می باشد. این درحالی است که در مواردیکه اطلاعاتی دقیقتر از توزیع تنش و کرنش مورد نظر باشد، بکارگیری روش پوسته – پوسته یا روش ورق ارتوتروپیک معادل مناسبتر می باشد.