سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
پروانه برادران انارکی – بخش تحقیقات جانورشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،
مسعود اربابی – بخش تحقیقات جانورشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،
حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اصغر حسینی نیا – پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات

چکیده:
در سالهای اخیر روش های مختلفی در جهان برای کنترل خسارت کنه کورم گلایول (Rhizoglyphus echinophus) ارزیابی شده است. استفاده از کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer عامل کنترل بیولوژیک کنه پیاز گیاهان زینتی مورد توجه محققین است. به منظور پرورش این کنه شکارگر مطالعهای درباره چهار روش قفسهای تاشیرو، هوفاکر، سلولهای پرورش و محیط کشت PDA که حاوی مراحل مختلف کنه طعمه مورد استفاده قرار گرفت. از ژرمیناتور که دارای میانگین دمای ۱ ±۲۶ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۴۰ درصد جهت نگهداری کنه شکارگر و کنه طعمه استفاده شد. کارائی تیمارها با ثبت طعمه های تغذیه شده در فواصل ۲۴ ساعت و شمارش جمعیت کنه ش کارگر انجام گرفت. نتایج نشان داد تلفات کنه شکارگر در روشهای ذکر شده نسبتا زیاد و بعضا با آلودگی بیماریهای قارچی همراه بود . در نتیجه با استفاده از لایه های سیب زمینی به قطر کمتر از ۵ میلیمتر و رطوبت کم به عنوان یک روش ابتکاری ثبت شده و کم هزینه، تکثیر انبوه کنه طعمه و پرورش قابل ملاحظه جمعیت کنه شکارگر در مدت ۱۵ روز امکان پذیر شد. این روش ابتکاری فاقد آلودگی به بیماریها ی قارچی بود و به عنوان مناسبترین و کم هزینه ترین روش پرورش انبوه کنه شکارگر معرفی میگردد.