سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ابوالفضل شمسایی – ا ستاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
عباس شاکری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

در استفاده از منابع آب ، طراحی سازه های آبی و بهینه نمودن بهره برداری از مخازن ، به مسئله رسوبگذاری و عواقب ناشی از آن اهمیت ویژه ای داده می شود . در مطالعات مربوط به مخازن ، بویژه در نیروگاههای برقابی جریانی که به صورت پیک کار می کنند ، بدلیل حجم محدود مخزن ذخیره ، این فاکتور در اولویت خاص قرار دارد .در این مقاله مکانیزم رسوبگذاری، عوامل موثر در آن و نحوه کنترل رسوبات وارده به مخزن نیروگاههای برقابی جریانی با عملکرد در زمان پیک مورد بررسی قرار می گیرد و میزان کارآ یی روشهای مختلف مانند جلوگیری از ورود رسوبات ، کاهش رسوبزایی حوضه آبریز، کاهش نشست رسوب در مخازن، تخلیه رسوب نهشته شده در مخزن، جایگزین نمودن حجم پر شده از رسوب در نیروگاه جریانی دز ۱ به عنوان مطالعه موردی ، ارزیابی می شود. نتایج حاکی از آنست که در نیروگاههای جریانی با عملکرد پیک چنانچه حجم مخزن موردنیاز کم باشد ، تعبیه مخزن در مسیر انتقال در صورت وجود توپوگرافی مناسب گزینه ارجح در استحصال حجم تنظیمی می باشد . اولویت دو م، تامین حجم تنظیمی با تعبیه سرریز دریچه دار است . در نیروگاه جریانی دز ۱، با توجه به شرایط موجو د، این نوع سازهبرای تامین حجم مخزن تنظیمی تعبیه شده و برای دستیابی به ضریب اطمینان بالاتر از تونلهای کنارگذر استفاده شده است.