سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

محمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
محمود توکلی –
محمدرضا بهروز خوشقلب –
بهروز فدایی –

چکیده:

امروزه ثابت شده که یکی از راهکارهای توسعه ذخایر بیولوژیک آبزی، مطالعه روند تولید و بهره برداری و اعمال الگوهای علمی مدیریتی در این راستا می باشد. با توجه به جایگاه سیستماتیک و نیز اهیت اقتصادی ماهیان خاویاری، ارزیابی تحلیلی از شاخص های شیلاتی آنها بر اساس سوابق موجود، مبین کاهش شدید ذخایر تاسماهیان دریای خزر بوده، بطوریکه بنظر می رسد به چالش کشیدن روند فوق در افزایش پتانسیل قابل تعمق است. سابقه بهره برداری ازماهیان خاویاری به ۲۵۰۰ سال قبل باز می گردد بطوریکه ثبت آمار صید درایران از سالهای ۱۲۱۴ شمسی و بویژه پس از موافقت دو جانبه بین دولتین ایران و شوروی از سال ۱۳۰۶ شمسی بطور رسمی بانجام رسید. بررسی آمار صید و استحصال ۷۵ ساله ماهیان خاویاری (از سال ۱۳۰۷ لغایت ۱۳۸۳)، ارزیابی روند صید و بهره برداری تاسماهیان درایران و دریای خزر، فعالیت های مربوط به سابقه تکثیر مصنوعی و نیز بازسازی (از سال ۱۳۵۱ لغایت ۱۳۸۴)، علل کاهش صید و ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، وضعیت حال و آینده و روشهای سهمیه بندی صید و استحصال تاسماهیان از دریای خزر ازجملهمفاهیم مورد بحث و بررسی در این مقاله می باشد.