مقاله مطالعه روند رسيدگي تخمدان و برخي از شاخص هاي گنادي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در استان گيلان (ناحيه بندر كيانشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه روند رسيدگي تخمدان و برخي از شاخص هاي گنادي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در استان گيلان (ناحيه بندر كيانشهر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمدان
مقاله رسيدگي جنسي
مقاله ماهي سفيد
مقاله Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901
مقاله بندركياشهر
مقاله سفيدرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ثابت سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان فتيده باقر
جناب آقای / سرکار خانم: گرگين سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي خصوصيات بافتي تخمدان ماهي سفيد درياي خزر در استان گيلان ناحيه بندركياشهر مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره از آغاز صيد ماهيان استخواني (۱۵/۷/۱۳۸۶) در سواحل جنوب غربي درياي خزر شروع شد و تا پايان دوره صيد ماهيان استخواني (۱۵/۱/۱۳۸۷) ادامه يافت. نمونه هاي بعد از اين ماه ها نيز با همكاري يگان گشت حفاظت از منابع دريايي و صيادان محلي و بازار تهيه گرديد. تخمدان ۶۴ عدد ماهي سفيد پس از صيد، جهت بررسي هاي بيولوژيكي، پارامترهايي همانند طول، وزن بدن، وزن گناد و مراحل رسيدگي جنسي، تعيين و ثبت گرديده است. بافت تخمدان پس از نمونه برداري، در محلول بوئن تثبيت گرديد و با استفاده از روش هاي استاندارد بافت شناسي، آبگيري، شفاف سازي و پارافينه شده و سپس برش عرضي ۵ ميكروني از آن ها تهيه و به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتايج بدست آمده، شش مرحله جنسي شامل نابالغ (Virgin)، نابالغ در حال رسيدگي (Maturing virgin)، در حال توسعه (Developing)، آماده تخم ريزي (Gravid)، در حال تخم ريزي (Spawning) و مرحله تخم ريزي كرده (Spent) در ماهيان مورد آزمايش مشاهده گرديد. كمترين قطر تخمك در طي مراحل رشد و مراحل رسيدگي جنسي بين ۸۱/۲ ± ۱۹/۰ تا ۴۸/۳ ± ۲۳/۰ ميلي متر و بيشترين دامنه قطر تخمك بين ۱۴/۲ ± ۵۲/۱۹ تا ۴۹/۱ ± ۳۸/۲۲ ميلي متر اندازه گيري شد. روند تغييرات تدريجي شاخص وزن گناد (GSI) ماهي سفيد ماده در طول دوره نمونه برداري نشان داد كه شاخص وزني گناد در ماه بهمن داراي روند افزايش تدريجي بود و در طول ماه هاي اسفند و فروردين افزايش معني داري را از خود نشان داد و پس از آن مقدار GSI به طور ناگهاني افت نمود. در مجموع تخمدان ماهي سفيد از نوع هماهنگ همزمان يا (Synchronous) مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده روي مقاطع بافتي در سه ناحيه ابتدايي، مياني و انتهايي تخمدان ماهي سفيد اختلاف معني داري در فراواني تخمك ها نشان نمي دهند (p>0.05).