مقاله مطالعه رويشگاه لاله واژگون با جدول النبرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه رويشگاه لاله واژگون با جدول النبرگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاله واژگون
مقاله رويشگاه
مقاله جدول النبرگ و مطالعات ميداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام زاده نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاله واژگون (Fritillaria imperialis) در نقاط معدودي از جهان رويش دارد. منطقه حفاظت شده مانشت در ايلام يکي از مهمترين رويشگاه هاي طبيعي لاله واژگون است. اين گونه گياهي با ارزش، در چند موقعيت در اين منطقه پراکنش دارد. در اين مطالعه در راستاي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، شرايط محيط زنده لاله واژگون با جدول النبرگ و مطالعات ميداني تعيين شد. براي اطمينان و افزايش دقت کار از جدول النبرگ استفاده شد. شاخص النبرگ نقاط بهينه نسبي را براي اسيديته، رطوبت و ازت خاک، نور و دما، در گونه هاي مختلف بر پايه مطالعات ميداني تعيين کرده است. مطالعه بر اساس محيط زيست حاضر لاله واژگون انجام گرفت. مواردي مثل ارتفاع، جهت جغرافيايي، فاکتورهاي اقليمي (دما و بارندگي سالانه)، اسيديته و ازت خاک و پوشش گياهي همراه لاله واژگون تعيين شدند. مطالعات ميداني، آزمايشگاهي و روي هم گذاري نقشه هاي رقومي شرايط موجود لاله واژگون نشان داد که گونه در محدوده ارتفاع (۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰) متر از سطح دريا، جهت فقط شمالي (نور: متوسط)، دماي ميانگين سالانه (۱۸ تا ۲۰) درجه سانتي گراد، ميزان بارندگي سالانه (۶۰۰ تا ۷۵۰) ميلي متر، ميانگين اسيديته ۷٫۸۵ و ميانگين ازت %۰٫۵۵ رويش دارد. پوشش گياهي همراه لاله واژگون شامل Quercus persica، Pistacia mutica، Daphne mucronata، Cirsium arvense، Euphorbia helioscopia، Lonicera nummulariifolia، Acer monspessulanum،Crataegus azarolus  وCapsella bursa-pastoris  بود. مقايسه نتايج مطالعات ميداني، آزمايشگاهي و نقشه هاي رقومي با نتيجه حاصل از جدول النبرگ نشان داد که نتايج اين پژوهش در کل به نتايج جدول النبرگ نزديک است.