مقاله مطالعه ريخت شناسي و ساختار دروني کپسول شنوايي در جنس Meriones و نقش سازشي آن با استفاده از تکنيکهاي بافت شناسي و ميکروسکوپ الکتروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ريخت شناسي و ساختار دروني کپسول شنوايي در جنس Meriones و نقش سازشي آن با استفاده از تکنيکهاي بافت شناسي و ميکروسکوپ الکتروني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپسول شنوايي
مقاله Meriones
مقاله ساختار دروني
مقاله ريخت شناسي و پنوماتيزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: درويش جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخصص يابيهاي ساختار شنوايي به خصوص گوش مياني امکان دريافت فرکانسهاي مختلف را فراهم مي کند. در اين مطالعه ريخت شناسي خارجي و ساختار دروني کپسول شنوايي با استفاده از تکنيکهاي بافت شناسي و ميکروسکوپ الکتروني در سه گونه جنس Meriones شامل M. libycus, M. crassus, M. persicus مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند که از يک سو حجم کپسول شنوايي درجنس Meriones افزايش يافته است که اين افزايش در گونه هاي M. crassus, M .libycus که داراي زيستگاه بياباني هستند بيشتر مي باشد، و از سوي ديگر گوش مياني داراي تقسيماتي است که باعث ايجاد حالت پنوماتيزاسيون (حجره دار شدن) شده است. پنوماتيزاسيون در بخش تيمپانيک گونه هاي بياباني اين جنس بيشتر است. همچنين استخوانچه هاي گوش مياني در اين جنس داراي حجم بيشتر و سختي کمتر مي باشند که همراه با پنوماتيزاسيون گوش مياني امکان دريافت فرکانسهاي بالاتر را فراهم مي کند. افزايش فرکانس دريافتي احتمالا در جهت فرار از شکارچي، بازگشت به لانه و جفت يابي ايجاد شده است.