مقاله مطالعه ريخت شناسي گرده در جنس (Onobrychis Miller (Sect. Heliobrychis در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه ريخت شناسي گرده در جنس (Onobrychis Miller (Sect. Heliobrychis در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط بين گونه اي
مقاله ويژگي هاي گرده شناختي
مقاله بخش Heliobrychis ،Onobrychis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرميان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بهجو علي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه ريخت شناسي گرده ۲۰ گونه از بخش Onobrychis از جنس Heliobrychis در ايران انجام شد. دانه گرده نمونه هاي هرباريومي به روش استوليز آماده و با استفاده از ميکروسکوپ نوري ۸ ويژگي در آن ها مطالعه شد. تحليل داده ها به روش خوشه اي و مولفه اصلي انجام شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که اگرچه دانه هاي گرده در گونه هاي اين بخش مشابه و همگي سه شياري و واجد تزيينات شبکه اي هستند، ليكن تنوع در خور توجهي در داده هاي کمي نشان مي دهند. قطر قطبي و قطر استوايي از جمله ويژگي هايي هستند که ارزشمند بوده، بر اساس آن ها مي توان گونه هاي اين بخش را به سه گروه تقسيم کرد.