سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا آریانپور – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق رفتار تراکمی پودر آلومینیوم خالص تجاری در طی بارگذاری ایزواستاتیک سرد (CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است. پودر آلومینیوم در سه گستره ی اندازه دانه تهیه شد و در مشخصه یابی پودرها توسط آزمون الک و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛ شکل، اندازه و توزیع اندازه ی آنها به دست آمد. قبل از اعمال فشار، چگالی پودر لرزانده شده در قالب، اندازه گیری شد و سپس قالب کشسان لاستیکی و نازک (با ضخامت ۲ میلیمتر) حاوی پودر تحت فشارهای همه جانبه در گسترده ی ۱۰ تا ۴۰ مگاپاسکال در محیط روغن قرار گرفت. سپس قطعات بدست آمده برای مشخصه یابی خواص تحت آزمون های چگالی سنجی (آزمون ارشمیدوس) و استحکام خام قرار گرفتند.
به منظور مطالعه رفتار تراکمی پودر، از معادلات تسلیم ارائه شده برای محیط متخلخل استفاده شد. از آنجاییکه در معادله تسلیم بکار رفته، دانسیته نسبی به عنوان پارامتر کارسختی مطرح می شود، لذا با تئجه به نتایج تجربی؛ ارتباط بین فشار اعمالی و دانسیته نسبی با در نظر گرفتن دانسیته اولیه برای سه نوع پودر بدست آمد.