سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی چهرقانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
ملیحه سبحانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تشکیل ساختارهای سطحی در اثر تابشدهی هدف های فلزی در شرایط اتمسفریک به دلیل کاربردهای وسیع در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است [۱] بررسی تحولات توپوگرافیکی ناحیه تحت تابش به صورت تابعی از شرایط تابشدهی دارای اهمیت است. تغییرات شکل سطح ورقه تیتانیوم که در هوا تحت تابش تک پالس لیزر Nd:YAG قرار گرفته توسط گروهی مورد مطالعه قرار گرفته است. [۲] همچنین اثر تابشدهی چند پالسی بر روی سطوح جامد در سالهای اخیر مطالعه شده است [۳]. اساساً در اثر برهم کنش پالسهای لیزر ساختارهای مختلف بر روی سطح ایجاد می شود. به عنوان مثال می توان ساختارهای پریودیک، برآمدگیها، حفره های آتشفشانی و ساختارهای مخروطی و ستونی را نام برد [۴]. همچنین اخیراً تشکیل ساختار تاج مانند بر روی تیتانیوم گزارش شده است [۵]. در این مقاله ریز ساختارهای ایجاد شده بر روی سطوح فلزی تحت تابش تک پالس لیزری بررسی شده است. آزمایش در آب و با استفاده از لیزر Nd:YAG (6ns∼) انجام می شود و تأثیر شرایط مختلف لیزر بر اندازه و شکل حفره ایجاد شده بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان دهنده وابستگی شدید اندازه حفره به مشخصه های لیزر می باشد.