سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژآد – استاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی عطارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی منتظری – کارشناس ارشد

چکیده:

آلیاژهای برنز آلومینیوم نیکل دارCu-Al-Ni-Fe ریختگی که استحکام شبیه فولاد با کربن متوسط دارند بطور وسیعیبرای مهندسی دریایی به کار می روند . بنابر نظر محققین بهترین خواص مکانیکی و خوردگی این آلیاژ با تثبیت فازهای kappa و β ،α و عدم حضور فاز γ۲ بدست می آید . برای رسیدن به این مقصود یکی از راه های متداول انجام عملیات حرارتی است . برای مطالعه سیکل های عملیات حرارتی برای پایداری فاز های مطلوب، سه نوع آلیاژ ریختگی با Ni:Fe<1 ،Ni:Fe>1 و الیاژ سوم با Ni:Fe<1 و درصد وزنی ۸ درصد Al ریخته شد. آلیاژهای اول و دوم بعد از یکساعت نگهداشتن در ۹۵۰ در اب کوئنچ شده اند و به مدت نیم ساعت درد ماهای بین ۳۰۰ -۶۵۰ درجه قرار داده شده اند. الیاژ سوم که عملیات ناپذیر است در ۷۰۰ درجه به مدت ۲ تا ۶ ساعت نگهداری و درهوا خنک می شود. برای مطالعه ساختار از میکروسکوپ نوریXRD و EDS ، SEM استفاده شد.