مقاله مطالعه زمان استاندارد انجام خدمات توسط مامورين موظف در قطارهاي مسافري ايران (با رويكرد افزايش بهره وري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه زمان استاندارد انجام خدمات توسط مامورين موظف در قطارهاي مسافري ايران (با رويكرد افزايش بهره وري)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه كار و زمان
مقاله قطارهاي مسافري
مقاله روش هاي اندازه گيري زمان (MTM)
مقاله ضريب عملكرد
مقاله بيكاري هاي مجاز
مقاله تعداد مامورين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيدآقايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرمنش فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع بهره وري يكي از مباحثي است كه امروزه در تمام جهان و در كشور ما با جديت دنبال مي شود و منطقي است كه افزايش آن در تمامي سازمان هاي توليدي و خدماتي، از جمله اهداف اساسي مجموعه ها تلقي مي گردد و در اين راستا بهره وري يك مجموعه (خصوصا يك مجموعه خدماتي) از طريق شناخت صحيح و دقيق فعاليت هاي آن و نهايتا ايجاد بهبودهاي لازم حاصل مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اهميت حمل و نقل ريلي و مخصوصا بخش مسافري، طي اين تحقيق فعاليت هاي مامورين موظف در ۳۶ محور مختلف مورد بررسي واقع گرديده است. در اين تحقيق، پس از مطالعه هر يك از فعاليت هاي مامورين، زمانهاي استاندارد مورد نياز هر يك از عمليات با روش ساعت متوقف شونده (Stopwatch) محاسبه گرديده و بر اساس آن، تعداد مامورين موظف قطارها در محورهاي مختلف استخراج گرديد و در نهايت راهكارهايي براي بهبود بهره وري حاصل از اين مطالعه پيشنهاد شده است. مطالعه انجام شده نشان دهنده آنست كه تقريبا ۱۸% بهره وري نيروي كار در اين خصوص با تركيب و تخصيص مناسب مامورين موظف قابل افزايش است.