مقاله مطالعه زمين ريخت شناسي حوضه آبريز سد بينالود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه زمين ريخت شناسي حوضه آبريز سد بينالود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين ريخت شناسي
مقاله بينالود
مقاله کال سياه
مقاله بازه حور
مقاله قره چه
مقاله افيوليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطاني مهدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادموسوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمي سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبريز بينالود در مرکز استان خراسان رضوي واقع گرديده است. اين منطقه در حدفاصل زون هاي زمين شناسي بينالود در شمال و ايران مرکزي در جنوب واقع شده و تحت تاثير عوامل تکتونيکي و فرسايشي قرار گرفته است. به طور عمومي گسل هاي موثر بر منطقه، از نوع اصلي و فرعي با روند شمال غرب – جنوب شرق مي باشند. منطقه مورد مطالعه از نظر زمين ريخت شناسي به دليل نوع واحدهاي سنگي حاکم و رخدادهاي تکتونيکي، به طور عمده به شکل دشت مي باشد. وجود واحدهاي سنگي افيوليتي، باعث گرديده است که رودخانه هاي اصلي به صورت سابسکوئنت تشکيل گردند. همچنين، به دليل وجود خصوصيات سنگ شناسي، طرح زهکشي عمدتا از نوع دندريتي است. حوضه آبريز بينالود شامل دو حوضه اصلي بازه حور و کال سياه بوده که هر کدام داراي پديده هاي زمين ريخت شناسي مختلفي مي باشند. پديده هاي مختلف زمين ريخت شناسي شناسايي شده در حوضه بازه حور و زير حوضه آن (قره چه)، شامل زمين لغزش، بدلند، فرسايش شياري، واريزه و خندق مي باشند. بيشترين رسوب را خندق ها و فرسايش شياري توليد مي کنند، درصورتي که در حوضه کال سياه حرکت هاي توده اي و لغزشي نيز تشکيل شده اند. بيشتر رسوبات توسط حرکت هاي توده اي و لغزشي توليد مي شوند. در اين منطقه، مطالعات زمين ريخت شناسي مي تواند به شناسايي مناطق رسوب زا و نحوه حمل آن کمک نمايد.