سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید جعفر حسینی دوست – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در طی مطالعه زمین شناسی در محدوده نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ همدان نویسنده بر آن شد تا در تلاشی دیگر رویدادهای زمین ساختی منطقه مورد نظر که در حاشیه غربی پلیت ایران و دارای یک حاشیه برخوردیست از ژوراسیک ببعد را بگونه ای به نظم و به صورت مقاله ای ارائه نماید.
در بررسی زمین شناسی در می یابیم که کلیه نهشته های قبل از سنوزوئیک که در این منطقه و پیرامون آن گسترش دارند از جمله سنگهای دگرگونی بشمار می روند که گسترده ترین آنها معروف به اسلیتهای همدان پی سنگ کلیه تشکیلات زمین شناسی را تشکیل می دهند و خود نیز در بعضی قسمت دارای یک پی سنگی آذرینی می باشند. رخداد های زمین ساختی بر اساس شواهد روی زمین به دوران مزوزوئیک (مزو آلپاین) و دوران سنوزوئیک (نئوآلپاین) از یکدیگر قابل تفکیک می باشند.