سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه
ابراهیم غلامی – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری تکتونیک دانشگاه ت

چکیده:

منطقه مورد بحث در جنوب غربی شهرستان بیرجند و فاصله حدود ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر خوسف واقع گردیده است. فراوان ترین سنگ های منطقه شامل واحدهای شیلی و آهکی می باشد. عمده ترین ماده معدنی منطقه گالن و مقادیر کمتر پیریت و کالکوپیریت می باشد. ماده معدنی بشتر بصورت رگه ای، رگچه ای و افشان رخنمون دارد. تحت تاثیر محلول های سطحی گالن به سروزیت، و پیریت و کالکوپیریت به گوتیت و لیپدوکروسیت تبدیل شده اند. کالکوسیت و کوولیت نیز از دگرسانی کالکوپیریت بوجود آمده است. شواهد صحرایی از جمله حالت رگه ای اندیس ها و نیز مجاورت با توده های ولکانیک و سایل ولکانیک نشان می دهد که ظاهرا تشکیل ای مواد معدنی وابسته به توده ها یمیکرودیوریت و دیوریت پورفیری هورنبلند داری می باشدکه سن آنها احتمالا پلیو – پلیستوسن است. روند کلی گسل های کنترل کننده تشکیل مواد معدنی NW-SE در مناطق اطراف (سه چنگی، حوض رئیس و دهنه پنج کمر) و E-W تا NE در محدوده مورد مطالعه میباشد.