سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا مظلومی – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور – مرکز مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کانسار چلپو در شمال کاشمر از چند دهه گذشته به صورت محدود مورد بهره برداری بوده است. این ناحیه از سری رسوبات کلاستیکی پالئوژن متشکل از شیل، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرابامیان لایه هایی از سنگهای پیروکلاستیکی ائوسن پوشیده شده است. سیستم شکستگی شرقی – غربی (موازی گسل درونه) جایگاه تشکیل کانسار می باشد.
شواهد زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی نشان می دهد که کانی سازی در یک سیستم اپی ترمال و در درجه حرارتهای کمتر از ۳۰۰ درجه (بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد) صورت پذیرفته است. بررسیهای ژئوشیمیایی حاکی از وجود یک سیستم اپی ترمال طلادار مشابه کارولینا و از نوع کم سولفات است. آلتراسیون شدید هیدرورترمال زون مینرالیزه را در بر گرفته است.
بررسی زونینگ ژئوشیمیایی عمودی عناصر فوق کانساری و تحت کانساری ضمن روشن نمودن سطوح فرسایشی مختلف جهت حرکت سیالات کانه ساز را روشن نموده است.