سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا محرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه میوه رود در شمال شهر تبریز، غرب شهرستان اهر و جنوب شرقی بخش خروانق قرار دارد. نمونه برداری از شمال روستای میوه رود (و در مسیر رودخانه میوه رود) تا پیوستگاه این رودخانه به رودخانه ی حاجیلرچای صورت گرفت. واحدهای سنگی منطقه را سنگهای رسوبی ضخیم شامل تناوبی از ماسه سنگ، شیل،سیلتستون، مارن و آهک مارنی پالئوسن تشکیل می دهد، که دایکهای با ترکیب گرانودیوریتی تا دیوریتی با سن ائوسن-اولیگوسن در آنها نفوذ کرده است. این مجموعه بصورت دگر شیب توسط سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنر با ترکیب لاتیت آندزیت پوشیده شده است. مجموعه رسوبی پالئوسن در اثر دگرگونی همبری به اسکارن و هورنفلس تبدیل شده است. رخنمون نهشته های کواترنر گسترش نسبتاً وسیعی به ویژه در بخش جنوبی منطقه دارند. در مطالعه کانی شناسی نمونه ها، حدود ۴۰ نوع کانی شناسایی شد. در مطالعه نمونه های کانی سنگین از ۱۱۷ مورد مطالعه شده، ۴۰ نمونه دارای دانه طلا ( بین ۱ تا ۵ دانه ) بود که اندازه آنها از کمتر از ۶۲ میکرون تا ۳۵۰ میکرون تغییر می کرد. علاوه بر آن کانیهای عنصر آهن، مانند هماتیت، مگنیت، جاروسیت، پیریت، اولیژیست،گوتیت، پیریت، لیمونیت، بیشترین گستردگی و فراوانی را نشان می دهند. عیار و گستردگی کانیهایی مثل گارنت و اپیدوت نیز بالاست. کانیهایی مانند شئلیت، زیرکن،آپاتیت پراکندگی و فراوانی نسبتاً کمتری نسبت به کانیهای قبلی دارند. گسترش و نوع کانیهای تیتان دار در منطقه زیاد می باشد ولی مقدار این کانیها به نسبت کم می باشد. برخی کانیها همچون کانیهای سرب و روی، مس، منگنز، جیوه گسترش و مقادیر کمتری را به خود اختصاص داده اند. براساس محاسبات صورت گرفته مشخص گردید که بیشتر کانیها نسبت به همدیگر همبستگی مثبتی را نشان می دهند که این موضوع ناشی از منشأ مشترک آنهاست. با توجه به نمودارهای پراکندگی رسم شده، بخش جنوبی منطقه، منشأ مشترک اکثر کانیها بوده و بسیاری از بی هنجاریهای کانیایی، مربوط به این بخش از منطقه است. که منطقه از لحاظ فلزات پایه و با ارزش به ویژه طلا حائز اهمیت است و مطالعات و اکتشلفات زمین شیمیایی دقیق تری را می طلبد.