سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود حق خواه – گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تیم میچل – دانشکده علوم بیومدیکال ، دانشگاه گلاسگو، انگلستان

چکیده:

استافیلوکوکوس آرئوس یکی از باکتری های بیماری زا در انسان و حیوانات می باشد . تورم پستان در حیوانات اهلی و عفونت های بیمارستانی در انسان از مهم ترین بیماری های ناشی از این باکتری محسوب می شوند . در سال های اخیر روش های متعددی جهت بررسی و مطالعه ژنهای حدت در باکتری ها به کار برده شده است. یکی از این روش ها که با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی In vivo انجام می شود Signature-tagged mutagenesis (STM) است. در بررسی حاضر با استفاده از این روش تعدادی از ژن های حدت در استافیلوکوکوس آرئوس شناسایی شده است.