سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی اکبر سجادی – عهده دار مکاتبات، دانشگاه صنعتی شریف – مرکز تحقیقات آب و انرژی
محمد رضا افشون –

چکیده:

مطالعات انجام شده برروی زه آب خارج شده از کارخانه کانه آرایی سرب کوشک و آنالیز آن نشان دادند که بدلیل ناکارآمد بودن فناوری این کارخانه زه آب حاوی فلزات سنگین از جمله As, Bi, Sn, Sbو سرب می باشد. این بررسی ها نشان دادند که تا مدتی قبل جهت جداسازی سرب از ماده معدنی از ترکیبات سیانیدی نیز استفاده شده است که این مسئله باعث شده است کلیه آبهای زیرزمینی در منطقه آلوده شده و غیر قابل استفاده شود. با توجه به اهمیت موضوع از این جهت که انتقال فلزات سنگین و همچنین ترکیبات خطرناک مانند سانیدها به محیط زیست مجاز نمی باشد روشی مطالعه گردید که بر اساس آن زه آبهای خروجی کارخانه می بایستی به یک مخزن رسوبگیری که در آن با اضافه کردن ترکیبات شیمیایی بتوان فلزات سنگین را رسوب داده و پس از انتقال زه آب به یک فیلتر پرس می توان ترکیبات جامد فلزات سنگین را جداسازی و دپو نموده یا احیاناٌ در صنایع دیگر از جمله تولید سرب فلزی از آنها استفاده کرد.