سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – دانشکده زمین‌ شناسی – پردیس علوم دانشگاه تهران
محمدرضا رازقی – دانشکده زمین‌ شناسی – پردیس علوم دانشگاه تهران
محمد ولی ولی زاده – دانشکده زمین‌ شناسی – پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق شهرستان کاشمر و در زون ایران مرکزی قرار دارد. حجم زیاد محلول‌های مشتق شده از مایگما و مخلوط شدن آن‌ها با آب‌های جوی باعث آلتره شدن صحنه‌ها و تشکیل زون‌های آلتراسیون مختلف در منطقه شده است. با توجه به مطالعات صحرایی و پتروگرافی سه زون آلتراسیون پروپلیتی درنتیجه دگرسانی فشار – درجه حرارت پایین به وجود آمده است. این سم شامل کانی‌های اپیدوت ، کلریت و مقداری سریسیت همراه با روش‌های کربنات است که در صدهای آندزیت و کوارتز آندزیت منطقه دیده می‌شود. زون آلتراسیون آرژیلیک – سیلیسی که در دمای پایین و شرایط شدیداً اسیدی به وجود می‌آید. این زون نیز در توف ها و سنگ‌های پیروکلاستیک قابل مشاهده است و با مجموع کانیایی کوارتز و کانی‌های رسی مشخص می‌شود. زون آلتراسیون فیلیک که در شرایط PH پایین (اسیدی) به وجود می‌آید به صورت نامنظم در بین زون دهای آلتراسیون آرژیلیک و پروپلیتی قرار دارد و با مجموع کانیایی کوارتز سریسیت، پیریت همراه با مقداری کلریتی و کانی رسی مشخص می‌شود.