سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رامین شیرینی – مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان
عظیم احمدی نیار – مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان و دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه تر
قدرت ترابی –

چکیده:

با رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن افزایش نیاز به امکانات و مواد اولیه، بشر دست به اقدامات عجولانه ای زده و آگاهانه یا ناآگاهانه بستر حیات خویش را تخریب می کند. وی بجای اینده نگری نسبت به استفاده پایدار از طبیعت، اقدام به برداشت های بی رویه و تصرف نابجا و افراطی در محیط پیرامونش می کند. این روند قهقرایی زاینده رود را نیز شامل گردیده و آلودگی شدید آن را پس از گذر ازمناطق صنعتی و شهری باعث شده است. به منظور بررسی منابع آلوده کننده زاینده رود ، شدت آلودگی و تعیین سهم هر کدام از این منابع آلوده کننده، رسوبات زایندهرود از منشاءتا گاوخونی از نظر ژئوشیمی بررسی گردید.
نتایج حاصل از تجزیه ۷۱ نمونه رسوب بستر زاینده رود با استفاده از روش فعال سازی نوترونی بیانگر این حقیقت است که بیشترین سهم آلودگی را فاضلابهای صنعتی وشهری، شهر اصفهان دارا بوده و آب زاینده رود پس از عبور از شهر اصفهان دارای آلوده ترین وضعیت می باشد.