سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد کاظم همدانیان –
محمد علی جعفریان –

چکیده:

ضمن نمونه برداریهای سیستماتیک و مطالعه میکروسکوپی میکروفسیل های جانوری رسوبات کرتاسه زیرین کوه خانه سورمه، واقع در ناحیه تیران وکرون در غرب اصفهان، مشخص شد که رسوبات دریایی کم عمق کرتاسه زیرین، پس از یک دگرشیبی زاویه دار بر روی نهشته های ژوراسیک زیرین پیشروی کرده است. پس از سطح دگرشیبی زاویه دار، توالی رسوبی کرتاسه زیرین با ضخامت ۸۳۰ متر و با قاعده پیشرونده (کنگلومرای دانه ریز، ماسه سنگ، آهک ماسه ای) آغاز شده و با دولومیت زرد و آهکهای ضخیم تا متوسط لایه و گاهی همراه با مارن حاوی فسیل های فراوان از جمله دوکفه ای ها، شکم پایان، خارپوستان مرجان ها و همچنین میکروفسیل های مختلف (بویژه اربیتولین) ادامه یافته است. با مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از سنگهای کرتاسه زیرین در این ناحیه (۳۴۵ عدد) روی هم رفته ۲۱ خانواده، ۴۲ جنس، ۳۰ گونه شناسایی شد. براساس ارزش چینه شناسی میکروفسیل های شناسایی شده در ستون چینه شناسی مورد مطالعه، جمعاً ۳ بیوزون محلی مشخص گردید که زمان زمین شناسی کرتاسه زیرین (نئوکومین بالایی-آپسین) را نشان می دهد.