سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرعلی اصغر مختاری – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس گروه اکتشاف سازما
ناصر عابدین – مدیریت اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

کانسار فلوئوریت (باریت، سرب و روی) شش رودبار یکی از مجموعه کانسارهای چینه کران – چینه سان تریاس میانی در البرز مرکزی می باشد. در منطقه شش رودبار بخش فوقانی سازند الیکا در بر گیرنده عدسیها و تجمعات فلوئوریت، باریت و گالن بوده و واحخدهای سنگی آـن شامل آهک، آهک دولومیتی و دولومیت غنی از سیلیس و در برخی موارد عدسیهای ژیپس و طبقات تبخیری می باشد. فلوئوریت در بخش فوقانی سازند الیکا از پایین به بالا در ۴ افق (دو افق فرعی و دو افق اصلی استخراجی) واقع شده است. ژئومتری ماده معدنی درکلیه افقها، همخوان با لایه بندی بوده و بطور عمده به شکل لایه ای و عدسی دیده می شود. د و افق فرعی زیرین حاوی بافتهای دانه پراکنده، نواری و پر کننده فضاهای خالی بوده و دو افق اصلی بالایی شامل بافتهای دانه پراکنده ، پر کننده فضاهای خالی، ریتمی های تبلور دیاژنتیک، ژئود، نواری، توده ای ، بافتهای خاص جانشینی و سیمان بین برشها می باشد. پاراژنز کانی شناسی بطور عمده شامل فلوئوریت، باریت، کلسیت ، گالن، اسفالریت، کوارتز، پیریت، مارکاسیت، کالکوپیریت، کوولیت، ترائدریت و برخی کانیهای ثانویه نظیر آزوریت، مالاکیت، سروزیت و اکسیدهای آهن می باشد. مطالعات بافتی و تجزیه رخساره ایگویای آن است که محیط رسوبی تشکیل کلیه رخساره های بخش فوقانی سازند الیکا، محیطی کم ژرفا شامل سوپراتایدال تا ساب تایدال کم عمق و در مواردی کولابی یا تبخیری بوده است. همچنین می توان محیط تشکیل کلیه رخساره ها را به دو دسته کلی محیط کم و بیش آرام (بدون فعالیت ولکانیکی و تکتونیکی) و محیط فعال (همراه با فعالیتهای ولکانیکی و تکتونیکی نسبتا گسترده داخل حوضه ای همزمان با رسوبگذاری) تقسیم نمود. مهمترین عامل کنترل تشکیل و تمرکز فلوئوریت را می توان تراوش و اگزالاسیون یونهای فلوئور به حساب آورد.