سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه رسولی –
حسن حدادزاده –
علیرضا رضوانی –

چکیده:

یلور کمپلکس تک هسته ای(Ni(tppz)(2)](PF(6))(2]، از حل شدن رسوب قهوه ای رنگ کمپلکسNi(tppz)(2)](PF(6))(2).CH(3)CN ] در حلال استونیتریل و تحت نفوذ دی اتیل اتر بدست آمد. پس از چند روز بلورهای قهوه ای رنگ کمپلکس (Ni(tppz)(2)](PF(6))(2] ظاهر گردید. ساختار بلوری این کمپلکس توسط دیفراکتومتر BrukerApexII مجهز به مونوکروماتور Ni و با استفاده از تابش MoKa(λ=۰٫۷۱۰۷۳)Å در دمای ۲۹۸(۲)K تعیین شد. داده های X-Ray بر اساس تعداد کل ۷۴۰۱۸ انعکاس که ۱۸۲۰۲ انعکاس از آنها مناسب بودند، مورد پردازش قرار گرفت. سیستم بلوری این کمپلکس ارتورمبیک با z=8 و گروه فضایی آن (Pca2(1 می باشد. مقادیر ابعاد سلول واحد این کمپلکس به شرح زیر است: a = 27.551(6) Å α = ۹۰°b = 11.046(2) Å β = ۹۰c = 33.353(7) Å γ = ۹۰° مقدار R (Final R indices)، برای این کمپلکس برابر با ۰٫۱۲۹۷ می باشد. ساختار این کمپلکس به کمک روش مستقیم و با استفاده از Full-matrix least-square on F∧۲ تحلیل گردید. ساختار این کمپلکس به کمک برنامه SHELXL-97 تعیین شد. پالایش داده ها به کمک برنامه SHELEX-97 (Sheldrick,1997) صورت گرفت.