سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

صدرالدین امیری – عضو هیٱت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
ابوالفضل کریمی مقدم – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سنگ های پالئوزوییک پایانی در مناطق جنوب و غرب مشهد، شامل سنگ های بازی و اولترابازی و رسوبات پلاژیک قسمت بالایی مجموعه افیولیتی و سنگ های دگرگونی همراه آنها می باشد که مورد مطالعه ساختاری قرار گرفته اند. این مطالعات شامل برداشت هایی از گسل ها، چین خوردگی ها، درزه ها، برگ وارگی ها، شیست وارگی ها، لایه بندیهای اولیه و ساختهای ریزشی است. مطالعه گسل ها مشخص کننده ی تراستی بودن و شیب به شمال شرق این گسل هاست. همچنین مشخص شد که منطقه از سیستم های هورس تشکیل شده و کل منطقه در واقع یک هورس بزرگ است که شامل دوپلکس های متعدد می باشد. برداشت درزه ها مشخص کننده ی انواع درزه های کششی، برشی، زیگموییدال و مزدوج بوده که نمودار گل سرخی و استیوگرام های مربوط به آنها ترسیم شده است. برداشت کل درزه ها از مناطق مختلف و تصاویر نمودار گل سرخی و استریوگرام آنها، چهار نقطه تمرکز را نشان می دهد. با توجه به محاسبات انجام شده، نمودار گل سرخی اصلی منطقه عباتند از:؟؟؟ . نتیجه کلی این تنش بیشینه تنش های به صورت افقی بر منطقه وارد شده و امتداد آن WSE-EWE است.