سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک
رضا صحرایی – گروه شیمی، دانشگاه ایلام
مریم طغیانی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک
کامبیز هدایتی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله چگونگی ساخت لایه های نازک نانوکریستال سولفید روی با شیوه جدید لایه نشانی محلول شیمیایی (CSD) بر روی زیر لایه های شیشه ای بررسی شده است. این لایه ها دارای ساختار مکعبی نانوکریستالی با مقادیر شکاف نواری در محدوده ۳/۸۷-۴/۳۷ eV می باشند. با استفاده از داده های حاصل از طیف XRD مقادیر ثابت شبکه و تنش شبکه بلور این لایه ها محاسبه شد. طیف عبور نور گسترده طول موج ۲۵۰-۸۵۰ نانومتر در نظر گرفته شد، متوسط عبوردهی نور در ناحیه مرئی برای لایه هایی با ضخامت های مختلف معادل ۴۹-۷۴ درصد به دست آمد. این نتایج نشان می دهد که با افزایش زمان لایه نشانی اندازه ی نانوکریستال های تشکیل دهنده لایه افزایش می یابد که می تواند به اجتماع نانو کریستال ها نسبت داده شود.