سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین میرزاده – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ،
مهرداد کوکبی – دانشیار مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ، گروه

چکیده:

باتوجه به اهمیت ساخ تار نانوکامپوزیتهای پلیمری در بهبود خواص فیزیکی مکانیکی اینگونه مواد ، در این تحقیق پس از ساخت نانوکامپوزیتهای پلی پ روپیلن با درصد های مختلف نانو ذرات خاک رس در حضور سازگارکنندهPP-g-MA و تهیه فیلمهای بسته بندی با استفاده از فرآیند فیلم دمشی ، اثر عوامل درصد سازگارکننده و نسبت کشش(Draw Down Ratio) بر مورفولوژی فیلمهای
نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفت . شکل شناسی و تعیین ساختار نمونه ها با استفاده از پراش اشعه ایکس که با انجام ابتکاری در زوایای بسیارکم (۲q=0/2°)انجام شد، نشان داد که در بهترین نمونه ها از دیدگاه مورفولوژیکی شاهد حضور همزمان خوشه های کلوئیدی(Tactoid) درمیان لایه قرار گرفته و لایه های از هم گسیخته هستیم و نظریه فروریختن و شکسته شدن ساختار (Collapse)در خصوص این نانوکامپوزیت معتبر نیست.