سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا عبداعتدال – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمدرضا قیطانچی – عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

برای تعیین ساختار سرعتی پوسته در استان خراسان زمین لرزه های رخ داده در این منطقه که توسط شبکه های لرزه نگاری قوچان و مشهد وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بدست آمده بود پردازش شد. از میان داده های ثبت شده در این شبکه تعداد ۱۰۳ زمین لرزه مورد استفاده قرار گرفت آنها زمین لرزه هایی بودند که حداقل توسط چهار ایستگاه ثبت شده بودند، حداقل ۱۲ قرائت P داشتند، جدایش آزیموتی آنها کمتر از ۲۷۰ بوده و RMS کمتر از ۵/۰ ثانیه داشتند و خطای تعیین محل (در سطح و عمق) آنها کمتر از پنج کیلومتر بود. ابتدا زمان رسیدهای این زمین لرزه ها برای پیدا کردن مدل یک بعدی سرعتی با استفاده از روش ولست، وارون شد. به خاطر آنکه ساختار بدست آمده به شدت به مدل آغازین به کار رفته شده وابسته است با اعمال تغییر سرعت در هر لایه از مدل اولیه، ۵۰ مدل اولیه تولید شد. تنها مدل هایی به عنوان نتیجه انتخاب شد که حاصل برگردان یک بعدی آنها همگرایی خوبی را نشان می داد. نتیجه نهایی مدل ساده دو لایه تا عمق ۲۰ کیلومتری متشکل از لایه ای به ضخامت ۱۰ کیلومتر و سرعت ۵/۴ کیلومتر بر ثانیه می باشد که بر روی یک لایه با سرعت ۲/۶ کیلومتر بر ثانیه قرار گرفته است. به دلیل استفاده از داده های محلی تهیه مدل سرعتی برای پوسته فوقانی و پوسته میانی تا عمق ۲۰ کیلومتری امکان پذیر بوده است.