سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن اویسی موخر – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین شاه نظری اول – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه رازی
وحید قاسمی – دانش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه رازی

چکیده:

روش رادار GPR یکی از روش‌های مهم برای آشکارسازی ساختارهای سطحی و نزدیک به سطح زمین می‌باشد. در این مقاله یک ناحیه رسوبی شکسته شده و چین خورده در منطقه از کرمانشاه بررسی شده است. محدوده مورد نظر در نزدیکی شهر کرمانشاه قرار دارد. با در این مطالعه از آنتن ۱۰۰ مگاهرتز بین پوششی استفاده کردیم. با استفاده از نگاشت های به‌دست‌آمده ساعت مچی در لایه و شیب شکستگی را به دست آوردیم. با استفاده از نگاشته CPM ساعت مچی دلایل ۰/۰۴۹ متر بر نانوثانیه به دست آمد و با توجه به توضیحات شیب شکستگی نسبت به سطح زمین ۵۸/۷۶ درجه به دست آمد. از طرفی به علت تفاوت پذیرفتاری مغناطیسی بین دو طرف شکستگی می‌توان از نظر مغناطیسی این ساختار را یک همبری مغناطیسی فرض کنیم. ما این همبری مغناطیسی را به وسیله نقشه‌های مغناطیسی آشکار ساخت و در پرو فیل‌ها با استفاده از سیگنال پلیدی و مشتق افقی موقعیت و عمق را به دست آوردیم.