مقاله مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ايران با استفاده از امواج تبديل يافته دورلرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ايران با استفاده از امواج تبديل يافته دورلرز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع گيرنده
مقاله کوتاه دوره
مقاله ستبراي پوسته
مقاله دورلرز
مقاله ناپيوستگي موهو
مقاله نسبت Vp/Vs

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده فرهمند فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: صدودي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: قيطانچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تابع گيرنده ابزار مناسبي براي مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالايي در هر منطقه است. در اين مطالعه به کمک تحليل تابع گيرنده P، با استفاده از زمان رسيد تبديل Ps در ناپيوستگي موهو و بازتاب هاي چندگانه آن ستبراي پوسته و نسبت Vp/Vs محاسبه شد. بهترين مقدار براي ستبراي پوسته و نسبت Vp/Vs زماني به دست مي آيد که فاز تبديليPs  و بازتاب هاي چند گانه پوسته (PpPs ,PpSs+ PsPs) به صورت همدوس بر انبارش شوند (Zhu and Kanamori). براي اين منظور داده هاي بيش از ۱۲۰ زمين لرزه دورلرز ثبت شده توسط ۸ ايستگاه ثابت کوتاه دوره شبکه دورلرز تبريز در شمال باختر ايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ميلادي با بزرگايmb³۵٫۵  و در فاصله رو مرکزي۳۰°<D<95°  پردازش شد. ستبراي پوسته زير ايستگاه ها يکسان نبود و تغيير در ژرفاي موهو در بازه ۱±۳۸٫۵ کيلومتر زير خاوري ترين ايستگاه شبکه،SHB  تا ۱±۵۳٫۵ کيلومتر زير باختري ترين ايستگاه شبکه،SRB  مشاهده شد. ستبراي پوسته در شمال باختر ايران از باختر به خاور افزايش يافته و با محاسبه مقطع دو بعدي ژرفا-مسافت به روش مهاجرت نتايج به دست آمده تاييد شد. مقدار نسبت Vp/Vs در منطقه متغير بوده و از مقدار ۰٫۰۳±۱٫۷۳ در زير ايستگاه آذرشهر تا ۰٫۰۳±۱٫۸۲ در زير ايستگاه تبريز تغيير مي کند.