مقاله مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيت هاي Fusarium solani جدا شده از سيب زميني، كدوئيان، لوبيا و نخود بر اساس نشانگر FAFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيت هاي Fusarium solani جدا شده از سيب زميني، كدوئيان، لوبيا و نخود بر اساس نشانگر FAFLP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium solani
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله جريان ژني
مقاله فلورسانت
مقاله فرم اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده اسكندري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: مورتي آنتونيو
جناب آقای / سرکار خانم: سوما استفانيا
جناب آقای / سرکار خانم: استئا گتانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 به منظور مطالعه ساختار ژنتيكي Fusarium solani با استفاده از نشانگر مولكولي FAFLP،۱۴۹  جدايه ايراني اين قارچ از چهار جمعيت ميزباني مورد آزمايش قرار گرفت. جدايه هاي مذكور شامل ۶۰ جدايه به دست آمده از سيب زميني، ۳۰ جدايه F. solani f.sp. cucurbitae،۲۹  جدايه F. solani f.sp. phaseoli و ۳۰ جدايه F. solani f.sp. pisi بودند. پس از استخراج DNA، هضم آنزيمي، اتصال قطعات برش يافته به آداپتورها و تكثير پيش انتخابي، واكنش زنجيره اي پليمراز با استفاده از سه تركيب آغازگر نشاندار شده با رنگ هاي فلورسانت انجام شد. قطعات تكثير شده از طريق الكتروفورز موئين (Capillary electrophoresis) تفكيك و سپس تجزيه و تحليل بر اساس ۱۵۱ نشانگر چند شكل انجام شد. به طور كلي، از مجموع تنوع ژنتيكي مشاهده شده، ۹۲% مربوط به تنوع ژنتيكي داخل جمعيت هاي ميزباني و ۸% مربوط به تنوع ژنتيكي بين جمعيت ها بود. شباهت ژنتيكي بين چهار جمعيت ميزباني مذكور، بيشتر از ۹۲% بود. ميانگين تنوع ژنتيكي ديده شده در جمعيت هاي مربوط به جدايه هاي سيب زميني، كدوئيان، لوبيا و نخود به ترتيب ۰٫۳۴۳۱، ۰٫۳۷۹۲، ۰٫۳۶۱۹ و ۰٫۳۶۰۶ بود. ميانگين تنوع ژنتيكي براي همه جدايه هاي مورد بررسي و تمامي جايگاه هاي ژني مورد مطالعه بر اساس ضريب Nei، ۰٫۳۸۸۳ بود و تنوع ژنتيكي مشاهده شده ارتباطي با ميزبان و منطقه جغرافيايي جدايه ها نداشت. نتايج نشان داد چهار جمعيت مذكور يك دودمان كلوني(Clonal lineage)  هستند. نزديكي ژنتيكي بين جمعيت ها احتمال وجود جريان ژني بين آنها را نشان مي دهد.