سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز رک رک – کارشناس آزمونهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ات
سید ابوطالب کرمانی – کارشناس آزمونهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ات
ایران مسعود سیدی – کارشناس آزمونهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ات
شهابالدین زارع – کارشناس آزمونهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ات

چکیده:

انجام آزمونهای غیرمخرب بر روی سازه های بتنی به منظور ارزیابی وضعیت بناهایی مانند پلها، ساختمان ها، سیستمهای آب و فاضلاب، بنادر، فرودگاهها و… امروزه اهمیت فزایندهای یافته است و به همین دلیل سازمان ها و مراکز مختلف مطالعه و تحقیقات زیادی را برای توسعه و پیش برد این فناوری انجام می دهند. برخی از روشهای آزمونهای غیرمخرب که در پزشکی، صنایع هوا- فضا و نفتوگاز شناخته شده هستند و در آزمون های غیرمخرب فلزات نیز به کارگرفته می شوند برای ارزیابی سازه های بتنی نیز توسعه و تعمیم یافته اند. گزارشهای مطالعات انجام شده در سالهای اخیر حاکی از استفاده گسترده از آزمونهای غیرمخرب در تعیین و آشکارسازی ناهنجاری های بتن می باشد. در این مقاله به کاربرد روش آزمون رادیوگرافی صنعتی در بازرسی سازه های بتنی، به عنوان یکی از روشهای پراهمیت در این حیطه، و همچنین ارائه روشی برای ضخامت سنجی سازه های بتنی با استفاده از آزمون غیرمخرب رادیوگرافی صنعتی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند با استفاده از آزمون رادیوگرافی صنعتی میتوان ضخامت بتن، دانسیته سازه های بتنی، محل آرماتورها و ضخامت آنها، خوردگی آرماتورها و نیز وجود عیوبی مانند حفره، ترک و … را در این سازه ها شناسایی و ارزیابی نمود.